TRÄDGÅRDS- OCH STENARBETEN

Trädgårdsdesign utifrån ert behov

Vid finplaneringen strävar vi alltid efter att skapa vackra, hållbara och trivsamma utemiljöer.

Trädgårds-
design utifrån ert behov

Vid finplaneringen strävar vi alltid efter att skapa vackra, hållbara och trivsamma utemiljöer.

Trädgårdsdesign

Vi har lång erfarenhet av trädgårdsdesign och finplanering av innergårdar. Vi vet vilka växtkombinationer som fungerar och trivs bäst hos er. Vi väljer växter av hög kvalitet och ni får alltid växtgaranti.

Skötselavtal

Önskar ni hjälp med skötsel av innergården? Någon av våra partnerföretag hjälper er med det.

Stenarbeten

Rätt stensättning förhöjer känslan och förädlar fastighetens totala utseende. Vi anlägger gat- och marksten, grusytor samt uppför murar och olika typer av trappor. Vid arbeten med natursten använder vi uteslutande svensk sådan, då den klarar vårt klimat bäst.

  • Stensättning och plattläggning
  • Grusytor
  • Uteplatser
  • Stödmurar
  • Trappor

Anlita en landskapsarkitekt

I samband med projekteringen av innergården kan vi tillhandahålla en landskapsarkitekt, som är en resurs för bostadsrättsföreningen vid finplaneringen. Landskapsarkitekten tar fram ritningar i samråd med bostadsrättsföreningen och oss.

Läs mer om landskapsarkitekt.

Vi är specialister på renovering av innergårdar

Vi är en av få aktörer i branschen som har egna specialister på betong och bjälklag. Det ger er som beställare den trygghet och stabilitet som behövs. Vi kan er vardag och vet att pålitlighet, leveranssäkerhet och att vara lyhörda är avgörande för att nå ett bra slutresultat.

Vi utför totalentreprenader till bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, byggare och konsulter oavsett projektets storlek och komplexitet.

Läs mer om innergårdsrenovering.

Kontakta
Johan Hedberg
för konsultation.

070-788 90 12

Kontakta
Andreas Jonsson
för konsultation.

073-666 65 51