STENARBETEN i Stockholm

En del av uppfarten, en del av trädgården

Att kunna leverera en helhet är mycket viktigt för oss och tryggt för er. Vi utför oftast stenarbeten i samband med andra uppdrag där det blir en del av jobbet.

En vacker stensättning förhöjer känslan och värdet av fastigheten. Vi anlägger gatsten, grusytor, marksten och uppför murar och trappor. Oavsett materialval får du alltid ett bra underarbete med bärlager och markduk där det behövs.

Exempel på stenarbeten som vi utför:

  • Allt stenarbete för innergårdar
  • Uteplatser
  • Stödmurar
  • Stensättning och plattläggning för gångar och uppfarter

Det är viktigt med hög kvalitét och lång hållbarhet. När det gäller natursten så använder vi främst svensk natursten som är anpassat till vårt klimat.

INNERGÅRDSGRUPPEN

Vi är experter på renoveringar av bl.a innergårdar och dess kringtjänster , parkeringsdäck och stensättning , det ger er som kund en unik helhetslösning.
Vi renoverar främst i Stockholm och närliggande områden.
Genom vår långa erfarenhet levererar vi alltid ett bra resultat med god kvalitet till dig som kund.

Kontakta oss för att se vad vi kan göra för er!

VÅRA TJÄNSTER