RENOVERING INNERGÅRD

Innergårdsrenovering:
Har ni full koll på er innergård?

Läckande tätskikt med söndervittrad betong och rostiga stålbalkar äventyrar fastighetens säkerhet och värde. Vi hjälper er med innergårdsrenovering, upprustning eller nyanläggning av innergårdar samt andra utemiljöer i hela Storstockholm.

Renovering innergård: Har ni full koll på er innergård?

Läckande tätskikt med söndervittrad betong och rostiga stålbalkar äventyrar fastighetens säkerhet och värde. Vi hjälper er med innergårdsrenovering, upprustning eller nyanläggning av innergårdar samt andra utemiljöer i hela Storstockholm.

Vi är specialister på renovering av innergårdar i Storstockholm

Vi är en av få aktörer i branschen som har egna specialister på betong och bjälklag. Det ger er som beställare den trygghet och stabilitet som behövs. Vi kan er vardag och vet att pålitlighet, leveranssäkerhet och att vara lyhörda är avgörande för att nå ett bra slutresultat.

Vi utför totalentreprenader till bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, byggare och konsulter oavsett projektets storlek och komplexitet.

Alltid gratis konsultation

Har ni upptäckt läckage i bjälklaget och betong som vittrar sönder? Det brukar vara vanliga tecken på att innergården är i behov av renovering.

Vi erbjuder alltid en kostnadsfri konsultation på plats hos er för att bedöma vilka åtgärder som är bäst. Detta ligger sedan till grund för projektering och offerering.

En utredning ger full kontroll på innergårdens skick

Utan en utredning går det inte att veta vilket skick innergården är i. Ett av de första tecknen på att något måste göras är att innergårdens tätskikt läcker och att det tränger in vatten i utrymmet under, till exempel ert garage, förråd eller en butikslokal. På grund av fukten som trängt in, kan stålbalkarna som bär upp hela innergården ha rostat sönder. Detta äventyrar säkerheten i fastigheten och innergården kan åläggas med besöksförbud. Att dessutom inte göra något åt situationen i tid kan leda till att det blir rejält mycket dyrare med att renovera framöver.

Vid en utredning kommer vi ut till er där en provgrop görs för provtagning av betongen. Vi tittar också på vilket skick asfalten och balkarna är i och hur jord- och schaktmassor ser ut.      

Dränering och tätskikt

Tätskikt och dränering är en stor del av alla våra entreprenader. Tätskiktet är till för att hålla fukt och vatten ute och hindra läckage in i betongkonstruktionen. Dräneringen är till för att leda bort vattnet till rätt ställe. Vid dränering av till exempel en vägg isoleras väggen utifrån. Det hindrar fukt från att tränga in i väggen och vattnet leds istället via dräneringsledningar till en dagvattenbrunn. Allt detta skapar en fuktfri miljö, vilket förlänger betongkonstruktionens livscykel. 

Obs! Värt att notera är att livslängden på en innergård är ca 80 år och många av Stockholms innergårdar är idag mycket eftersatta.

Specialister på betong

Vi är en av få aktörer i branschen som har personal specialiserade på olika typer av betongkonstruktioner anpassade för innergårdar. Det är helt avgörande för att vi ska kunna hålla hög kvalitet genom alla projekt. Se det som en garanti på att er innergård kommer att fungera utan problem i årtionden framöver.

Vi tar hand om de boende

Vi ansvarar för all information till de boende om projektet. Kanske är ett informationsmöte innan projektet på sin plats? Vi gör tydliga aviseringar i trapphus och i brevlådor samt att en platsansvarig finns som tar hand om de boendes funderingar och önskemål.

Finplanering

Finplanering handlar om innergårdens utseende och funktion – utifrån ert behov. Många brf:er vill ta ett helhetsgrepp i samband med renoveringen. Det kan vara önskemål om en trädgård med stenläggning, kanske ihop med en sittgrupp och grillplats. Eller en lekplats för barnen. För en genomtänkt och trivsam innergård rekommenderar vi att anlita en av våra landskapsarkitekter.

Här kan du läsa mer om

Så här går det till

Efter utredningen av innergårdens skick görs en projektering och finplanering, där vi tar med en konstruktör och en landskapsarkitekt. När vi är överens om offerten och tidplanen startar vårt arbete. Det sista som sker är slutbesiktningen, som utförs av en oberoende besiktningsman.

Se vår film och få ett hum om komplexiteten i en innergårdsrenovering.

Certifiering och kollektivavtal för alla våra anställda

Alla våra projektchefer är certifierade utifrån det arbete de utför. För våra drygt 20 anställda har vi kollektivavtal för en trygg anställning, säker arbetsmiljö och för rätt lön. Arbetsmiljöfrågor jobbar vi aktivt med så att våra anställda har rätt verktyg med personlig skyddsutrustning och en så stressfri arbetsmiljö som möjligt.

Schysta villkor är viktigt för oss!

Kontakta
Andreas Jonsson
för konsultation.

073-666 65 51