RENOVERING GARAGE

Garagerenovering:
Har ni full koll på ert garage?

Söndervittrade betongpelare är bara en av de skador som kan äventyra garagets säkerhet och funktion. Kontakta oss för gratis konsultation om garagerenovering.

Renovering garage: Har ni full koll på ert garage?

Söndervittrade betongpelare är bara en av de skador som kan äventyra garagets säkerhet och funktion. Kontakta oss för gratis konsultation om garagerenovering och vilken åtgärd som är bäst för er.

Vi är specialister på renovering av garage och parkeringsdäck i Storstockholm

Vi är en av få aktörer i branschen som har egna specialister på betong och bjälklag. Det ger er som beställare den trygghet och stabilitet som behövs. Vi kan er vardag och vet att pålitlighet, leveranssäkerhet och att vara lyhörda är avgörande för att nå ett bra slutresultat.

Vi utför totalentreprenader till bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, byggare och konsulter oavsett projektets storlek och komplexitet.

Alltid gratis konsultation

Har ni upptäckt att betongpelarna börjat vittra sönder eller att dräneringen fungerar dåligt? Det är bara några av tecknen på att garaget är i behov av renovering.

Vi erbjuder alltid en kostnadsfri konsultation på plats hos er för att bedöma vilka åtgärder som är bäst. Detta ligger sedan till grund för projektering och offerering.

En utredning ger full kontroll av garagets skick

Utan en utredning går det inte att veta vilket skick ert garage är i. Ett av de första tecknen på att något måste göras är att det uppkommit skador på betongpelarna, så kallad spjälkskadad betong. Det är när betongen sprängts bort på grund av att det ingjutna armeringsjärnet rostar av det inträngande saltvattnet. Och när det rostar expanderar det. En vanlig skada vid spjälkning är också att pelarna skadas och försvagas nedtill eller i värsta fall går sönder helt.

Allt detta äventyrar säkerheten i fastigheten och garaget kan åläggas med besöksförbud. Att dessutom inte göra något åt situationen i tid kan leda till att det blir rejält mycket dyrare med en renovering framöver.

Vid en utredning kommer vi ut till er för provtagning av betongen. Vi tittar också på vilket skick asfalten och balkarna är i och hur och schaktmassorna ser ut.

Vi tar hand om de boende

Vi ansvarar för all information till de boende om projektet. Kanske är ett informationsmöte innan projektet på sin plats? Vi gör tydliga aviseringar i trapphus och i brevlådor samt att en platsansvarig finns som tar hand om de boendes funderingar och önskemål.

Betong med tätskikt

Betongarbeten med armering och tätskikt är en stor del av alla våra entreprenader. Tätskiktet är till för att hålla fukt och vatten ute och hindra läckage in i betongkonstruktionen.

Ibland kan även dräneringen behöva förbättras. Den är till för att leda bort vattnet till rätt ställe. Då leds vattnet via dräneringsledningar till en dagvattenbrunn. Allt detta skapar en fuktfri miljö, vilket är avgörande för garagets livslängd.

Det sista som sker är slutbesiktningen, som utförs av en oberoende besiktningsman.

Specialister på betong

Vi är en av få aktörer i branschen som har personal specialiserade på olika typer av betongkonstruktioner anpassade för garage och parkeringsdäck. Det är helt avgörande för att vi ska kunna hålla hög kvalitet genom alla projekt. Se det som en garanti på att ert garage kommer att fungera utan problem i årtionden framöver.

Andra viktiga åtgärder

  • Ventilation – Fläktar går att tids- och koldioxidstyra så att de enbart är aktiverade vid behov. Energisnåla och moderna fläktar drar ner energiförbrukningen avsevärt
  • Slitlager – Nytt tätskikt med asfalt
  • Belysning – Förbättra inom- och utomhusbelysningen
  • Oljeavskiljare – Byte eller nyinstallation
  • Laddstolpar – Installation av laddstolpar till el- och hybridbilar
  • Målning – Ommålning eller ny färgsättning av väggar och tak
  • Linjemålning – Målning av parkeringsrutor och symboler, till exempel MC och laddstation

Så här går det till

Efter utredningen av garagets eller parkeringsdäckets skick görs en projektering, där vi tar med en konstruktör. När vi är överens om offerten och tidplanen startar vårt arbete. Det sista som sker är slutbesiktningen, som utförs av en oberoende besiktningsman.

Laddstolpar – en bra investering för framtiden

I samband med projekteringen föreslår vi att undersöka möjligheten att installera ett antal laddstolpar. Elbilsmarknaden har exploderat och det är bara en tidsfråga innan de boende kräver möjligheten att kunna ladda sin bil. Vi har lång erfarenhet av laddstolpar och hjälper er gärna genom processen.

En fastighet med laddstolpar blir attraktivare på bostadsmarknaden och fastighetens värde ökar.

Certifiering och kollektivavtal för alla våra anställda

Alla våra projektchefer är certifierade utifrån det arbete de utför. För våra drygt 20 anställda har vi kollektivavtal för en trygg anställning, säker arbetsmiljö och för rätt lön. Arbetsmiljöfrågor jobbar vi aktivt med så att våra anställda har rätt verktyg med personlig skyddsutrustning och en så stressfri arbetsmiljö som möjligt.

Schysta villkor är viktigt för oss!

Kontakta
Johan Hedberg
för konsultation.

070-788 90 12

Kontakta
Andreas Jonsson
för konsultation.

073-666 65 51