Brf Dikten 2

I Samarbete med Stockholm Betongkonsult åtgärdade vi läckage ner i en undercentral med ny fallbetong och nytt tätskikt. Vid asfaltering lades även markvärme in.

Kontakta
Johan Hedberg
för konsultation.

070-788 90 12

Kontakta
Andreas Jonsson
för konsultation.

073-666 65 51