LANDSKAPSARKITEKT

Skapa en trivsam innergård

Att anlita en trädgårdsarkitekt vid finplanering är en bra investering i projektet. En mysig och välplanerad innergård höjer fastighetens värde.

Skapa en trivsam innergård

Att anlita en trädgårdsarkitekt vid finplanering är en bra investering i projektet. En mysig och välplanerad innergård höjer fastighetens värde.

Anlita en landskapsarkitekt

I samband med projektering och finplanering av innergården kan vi tillhandahålla en landskapsarkitekt. Landskapsarkitekten tar fram ritningar i samråd med bostadsrättsföreningen och oss.

Läs mer om innergårdsrenovering.

Finplanering

Finplanering hänger ihop med landskapsarkitektens arbete för innergårdens utseende och funktion – utifrån en bostadsrättsförenings behov. Många bostadsrättsföreningar vill ta ett helhetsgrepp i samband med renoveringen av innergården. Det kan vara önskemål om en trädgård med stenläggning, kanske ihop med en sittgrupp och grillplats. Eller en lekplats för barnen. En genomtänkt och välplanerad renovering förädlar fastigheten, skapar trivsel och höjer fastighetens värde.

Läs mer om trädgårds- och stenarbeten.

Cykelställ är en av de populärare önskemålen vid en innergårdsrenovering.

Vi är specialister på renovering av innergårdar

Vi är en av få aktörer i branschen som har egna specialister på betong och bjälklag. Det ger er som beställare den trygghet och stabilitet som behövs. Vi kan er vardag och vet att pålitlighet, leveranssäkerhet och att vara lyhörda är avgörande för att nå ett bra slutresultat.

Vi utför totalentreprenader till bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, byggare och konsulter oavsett projektets storlek och komplexitet.

Kontakta
Andreas Jonsson
för konsultation.

073-666 65 51