Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Innergårdsgruppen Garage & Betong i Stockholm AB
Ingentinggatan 8, 171 71 Solna

Innergårdsgruppen Garage & Betong i Stockholm AB
Ingentinggatan 8, 171 71 Solna

Johan Hedberg
Vd

070-788 90 12

Andreas Jonsson
Arbetschef

073-666 65 51

Sofie Jonsson
Ekonomichef

072-961 16 61

Ertan Tuncer
Platschef

  070-464 41 18

Kenneth Karlsson
Platschef

070-78 89 03

Zahra Khalid Fadhil
Kalkylchef

      070 788 90 94

Kent Silfverhuth
Arbetsledare

070-788 90 70