Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Innergårdsgruppen Garage & Betong i Stockholm AB
Ingentinggatan 8, 171 71 Solna

Innergårdsgruppen Garage & Betong i Stockholm AB
Ingentinggatan 8, 171 71 Solna

Leif Domberg
Tf Vd

072-714 29 60

Andreas Jonsson
Arbetschef

073-666 65 51

Zahra Khalid Fadhil
Kalkylchef

      070-788 90 94

Kenneth Karlsson
Platschef

070-788 90 39

Ertan Tuncer
Platschef

  070-464 41 18

Kent Silfverhuth
Arbetsledare

070-788 90 70