KONSULT

Trygghet i projektet är a och o

Vi arbetar gärna med konsulter och projektledare som har uppdrag från bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att upphandla innergårds- eller garagerenovering. Det skapar trygghet för alla parter i projektet.

Trygghet i projektet är a och o

Vi arbetar gärna med konsulter och projektledare som har uppdrag från bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att upphandla innergårds- eller garagerenovering. Det skapar trygghet för alla parter i projektet.

Vi är specialister på renovering av innergårdar, garage och parkeringsdäck

Vi är en av få aktörer i branschen som har egna specialister på betong och bjälklag. Det ger dig som konsult den trygghet och stabilitet som behövs. Vi kan er vardag och vet att pålitlighet, leveranssäkerhet och att vara lyhörda är avgörande för att nå ett bra slutresultat.

Vi utför totalentreprenader till bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och byggare oavsett projektets storlek och komplexitet.

Här kan du läsa mer om

Alltid gratis konsultation

Har kunden upptäckt läckage i bjälklaget och betong som vittrar sönder? Det brukar vara vanliga tecken på att något inte står rätt till.

Vi erbjuder alltid en kostnadsfri konsultation på plats för att bedöma vilka åtgärder som är bäst. Detta ligger sedan till grund för projektering och offerering.

Specialister på betong och dränering

Vi är en av få aktörer i branschen som har personal specialiserade på olika typer av betongkonstruktioner anpassade för innergårdar och garage. Det är helt avgörande för att vi ska kunna hålla hög kvalitet genom alla projekt. Se det som en garanti på att  garaget eller innergården kommer att fungera utan problem i årtionden framöver.

Vi tar hand om de boende

Vi ansvarar för all information till de boende om projektet. Kanske är ett informationsmöte innan projektet på sin plats? Vi gör tydliga aviseringar i trapphus och i brevlådor samt att en platsansvarig finns som tar hand om de boendes funderingar och önskemål.

Certifiering och kollektivavtal för alla våra anställda

Alla våra projektchefer är certifierade utifrån det arbete de utför. För våra drygt 20 anställda har vi kollektivavtal för en trygg anställning, säker arbetsmiljö och för rätt lön. Arbetsmiljöfrågor jobbar vi aktivt med så att våra anställda har rätt verktyg med personlig skyddsutrustning och en så stressfri arbetsmiljö som möjligt.

Schysta villkor är viktigt för oss!

Kontakta
Andreas Jonsson
för mer information.

073-666 65 51