Renovering av GARAGE

Stora som små en trygg plats för bilar och människor

Garage & Parkeringsdäck

Garage/parkeringsdäck är hårt utsatta för väder och vind. Mycket av de skador som finns på parkeringsdäcken eller garage beror oftast på salter som bilar tar med sig från vägarna vintertid.

Speciellt framför portar där bilar tillfälligt stannar, uppstår skador då salter och snövatten rinner av när man ska öppna porten.

Parkeringsdäck är ofta uppbyggda på betongpelare och balkar. På dessa uppkommer ofta skador i form av spjälkt betong. Betongen sprängs bort då det underliggande armeringsjärnet rostar, expanderar och därmed utvidgar sin volym. Det är även vanligt att pelarna nedtill skadas när saltvatten angriper armeringsjärnet som försvagas eller går sönder helt.

Andra åtgärder för garage och parkeringsdäck

Att ersätta uttjänt betong och rostig armering är ett ganska omfattande renoveringsarbete. När det ändå görs kan det vara bra att även ha följande åtgärder i åtanke och se om behovet finns i en nära framtid:

  • Ventilationen i garaget – Fläktar går att tidsstyra och koldioxidstyra så att de enbart är på vid behov. Energisnåla, moderna fläktar kan dra ner energiförbrukningen avsevärt.
  • Byta ut dränering, brunnar och stammar i garaget.
  • Nytt asfalt och tätskikt (slitlagret).
  • Förnya utebelysning.
  • Installera eller byta ut oljeavskiljare.

Kontakta oss gärna för ett referensobjekt beträffande parkeringsdäck/garage.

INNERGÅRDSGRUPPEN

Vi är experter på renovering av innergårdar och tjänsterna omkring som ger er som kund en unik helhetslösning. Vi renoverar främst innergårdar i Stockholm och närliggande områden. Ni får alltid det perfekta resultatet som vi kan leverera med vår långa erfarenhet av innergårdsrenoveringar.

Kontakta oss för att se vad vi kan göra för er!

Ring 070 788 90 12
info@innergardsgruppen.se

VÅRA TJÄNSTER