Renovering av GARAGE

Stora som små en trygg plats för bilar och människor

Garage & Parkeringsdäck

Garage/Parkeringsdäck är hårt utsatta för väder och vind. Många av de skador som finns på parkeringsdäck och garage beror ofta på salter som bilar får med sig från vägarna vintertid.

Speciellt utsatt är området vid porten, då snövatten rinner av när man stannar vid öppnandet av porten.

Parkeringsdäck är uppbyggda på betongpelare och balkar, på dessa uppkommer ofta skador i form av spjälkt betong. Betongen sprängs bort då det underliggande armeringsjärnet rostar, expanderar och därmed utvidgar sin volym. När saltvatten angriper armeringsjärnet är det också vanligt att pelarna skadas nedtill försvagas eller går sönder helt.

Andra åtgärder för garage och parkeringsdäck

Att ersätta uttjänt betong och rostig armering är ett ganska omfattande renoveringsarbete. När det ändå görs kan det vara bra att även ha följande åtgärder i åtanke och se om behovet finns i en nära framtid:

  • Ventilationen i garaget – Fläktar går att tidsstyra och koldioxidstyra så att de enbart är på vid behov. Energisnåla, moderna fläktar kan dra ner energiförbrukningen avsevärt.
  • Byta ut dränering, brunnar och stammar i garaget.
  • Ny asfalt och tätskikt (slitlagret).
  • Förnya utebelysning.
  • Installera eller byta ut oljeavskiljare.

Kontakta oss gärna för referensobjekt beträffande parkeringsdäck/garage.

INNERGÅRDSGRUPPEN

Vi är experter på renoveringar av bl.a innergårdar och dess kringtjänster , parkeringsdäck och stensättning , det ger er som kund en unik helhetslösning.
Vi renoverar främst i Stockholm och närliggande områden.
Genom vår långa erfarenhet levererar vi alltid ett bra resultat med god kvalitet till dig som kund.

Kontakta oss för att se vad vi kan göra för er!

VÅRA TJÄNSTER